RSIN: 856181183

Stichting Marjolijn van Heemstra
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam

info@marjolijnvanheemstra.nl

Doelstelling

Stichting Marjolijn van Heemstra heeft ten doel het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van nationale en internationale projecten betreffende de cultuur met name op het gebied van theater, literatuur, film en televisie en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Stichting Marjolijn van Heemstra ondersteunt, produceert en verspreidt van (theater)werk van schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra. De stichting maakt het mogelijk dat Marjolijn van Heemstra haar geëngageerde voorstellingen/projecten kan maken/tonen en deze bij een groot en divers publiek terechtkomen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting Marjolijn van Heemstra bestaan uit het ontwikkelen, schrijven, maken, ondersteunen, produceren en verspreiden van de projecten van Marjolijn van Heemstra.

Werving van gelden en beheer van vermogen

Stichting Marjolijn van Heemstra wordt structureel gesubsidieerd door Fonds Podiumkunsten en is incidenteel voor producties gesubsidieerd door Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, BNG cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, BankGiro loterij Fonds, Fonds 21, The art of Impact en Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse gemeenten fonds. Voor het beheren van het vermogen van de stichting is het bestuur van de stichting verantwoordelijk. Er is geen winstoogmerk, ook wordt geen winst uitgekeerd.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Nicole van Vessum (voorzitter), Samira Ben Messaoud (penningmeester), JaÏr Stranders en Lex Bohlmeijer. 

BELONINGSBELEID

Het bestuur ontvangt geen beloning. De directie en het personeel worden gehonoreerd volgens de CAO Toneel en Dans. In de toepassing van de CAO en bij overige beslissingen rondom arbeidsvoorwaarden geldt de Fair Practice Code als leidraad. Door de toepassing van de CAO vallen de honoreringen ruim binnen de normen van de WNT.

Jaarverslagen